کاندوم یک وسیله پیشگیری از بارداری از جنس لاتکس  است. کاندوم تنها روشی است که علاوه بر پیشگیری از بارداری از انتقال بیماری های قابل انتقال از تماس جنسی نیز جلوگیری می کند. اثربخشی کاندوم با استفاده صحیح حدود 97% است. سالانه 5 میلیارد کاندوم در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد.